Η παραγωγή και η συντήρηση των προϊόντων μας γίνεται με ιδιαίτερη φροντίδα.

Οι μηχανές παραγωγής, συσκευασίας και αποθήκευσης πάγου είναι υψηλής τεχνολογίας, και δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στη συντήρησή τους. Επιπλέον, οι μηχανές παραγωγής ανανεώνονται διαρκώς, προκειμένου η ποιότητα του προϊόντος να παραμένει υψηλή αλλά και να βελτιώνεται.

Οι σακούλες συσκευασίας που χρησιμοποιούμε είναι ειδικές για τρόφιμα και με αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες.
Ανά τακτά χρονικά διαστήματα γίνονται δειγματοληπτικοί μικροβιολογικοί έλεγχοι των παγοκύβων. Τα αποτελέσματα βρίσκονται στη διάθεση των πελατών μας, αν ζητηθούν.

Στο χώρο παραγωγής γίνονται μηνιαίες απεντομώσεις από πιστοποιημένο συνεργάτη μας.